A Viveka módszer

“A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon.”
Immanuel Kant

A Viveka tanfolyamai segítséget nyújtanak szülőknek, gyermekeiknek a tanuláshoz szükséges módszerek, stratégiák elsajátításában.

A tanfolyamok során a tananyagot három fő témakör köré csoportosítjuk:

 • konkrét technikák a hatékony tanulás elsajátításához
 • motiváció, tanuláshoz való viszony javítása
 • önismeret, stresszkezelés

A tanulásmódszertan segítségével a diákok megtanulják, hogy az adott tananyaghoz a számukra legmegfelelőbb módszert kiválasszák és alkalmazzák.

Tanulási nehézségek okai

Oroszlány Péter tanulásmódszertana alapján – azt kiegészítve a fejlesztőpedagógia eszközeivel, táncpedagógia személyiségfejlesztő hatásaival, valamint speciális mozgásos gyakorlatokkal – dolgoztuk ki a VIVEKA – Az új tanulás módszertana tanfolyamokat diákok részére.

Az „amit csinálok, azt tudom”, és a „hallom-látom-csinálom” alapelvek mentén hangsúlyt fektetünk:

 • a tanuláshoz való viszony folyamatos csiszolásán,
 • az önismeret és motiváció–önmotiváció tudatosításán,
 • a megfelelő, hatékony tanulási stílus kialakításán
 • és a megfelelő tanulási módszerek, technikák elsajátításán.

Mindehhez szükség van a szülő–diák–pedagógus együttműködésére. A megfelelő szülői segítség elengedhetetlen a megfelelő tanulási környezet és a helyes módszerek kialakításához. A VIVEKA szülői tanfolyamain nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindezeket már az iskolakezdéskor megfelelő módon tehessék a szülők. Később, iskolás korban is fontos a szülő jelenléte, főleg ha ezek az alapok még nem alakultak ki.

gondolattérkép
gondolattérkép
tanfolyam diákoknak kép

Diákoknak egyéni és csoportos foglalkozások

Tanulásmódszertani foglalkozásokon a gyerekek segítséget kapnak:

 • a tananyag hatékony elsajátításához
 • az új információk befogadásához
 • az önmotiváció megtanulásához
 • az önismerethez

Szülőknek szóló egyéni és csoportos előadások és tanfolyamok

Szülőknek szóló kurzuson az alábbi témakörök alapján kapnak segítséget a szülők:

 • hogyan segíthetjük gyermekünket a tanulásban
 • milyen feltételei vannak a tanulásnak, melyet a szülőknek kell biztosítani
 • a tanuláshoz megfelelő légkör megteremtése (megfelelő testi és lelki állapot)
 • motiváció
 • tanulási technikák

Viveka

szanszkrit kifejezés

Jelentése: helyes megértés, magasabb szintű megkülönböztetés, közvetett tudás vagy intuíció.