“A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon.” – Immanuel Kant

Hatékony módszerek a hatékony tanuláshoz

A Viveka tanfolyamai segítséget nyújtanak szülőknek, gyermekeiknek a tanuláshoz szükséges módszerek, stratégiák elsajátításában. A tanfolyamok során a tananyagot három fő témakör köré csoportosítjuk:
-konkrét technikák a hatékony tanulás elsajátításához
-motiváció, tanuláshoz való viszony javítása
-önismeret, stresszkezelés
A tanulásmódszertan segítségével a diákok megtanulják, hogy az adott tananyaghoz a számukra legmegfelelőbb módszert kiválasszák és alkalmazzák.

Diákoknak egyéni és csoportos foglalkozások:

Tanulásmódszertani foglalkozásokon a gyerekek segítséget kapnak
-a tananyag hatékony elsajátításához
-az új információk befogadásához
-az önmotiváció megtanulásához
-az önismerethez
….

diákoknak szóló kurzusról bővebben »»»

Szülőknek szóló egyéni és csoportos előadások és tanfolyamok:

Szülőknek szóló kurzuson az alábbi témakörök alapján kapnak segítséget a szülők:
-hogyan segíthetjük gyermekünket a tanulásban?
-milyen feltételei vannak a tanulásnak, melyet a szülőknek kell biztosítani
-a tanuláshoz megfelelő légkör megteremtése (megfelelő testi és lelki állapot)
-motiváció
-tanulási technikák
….

szülőknek szóló lehetőségekről bővebben »»

Tanulási nehézségek okai – gondolattérkép

Oroszlány Péter tanulásmódszertana alapján és azt kiegészítve a fejlesztőpedagógia eszközeivel, táncpedagógia személyiségfejlesztő hatásaival, valamint speciális mozgásos gyakorlatokkal dolgoztuk ki a VIVEKA – Az új tanulás módszertana tanfolyamokat diákok részére. Az „amit csinálok, azt tudom”, a hallom-látom-csinálom” alapelvek mentén hangsúlyt fektetünk a tanuláshoz való viszony folyamatos csiszolásán, az önismeret és motiváció –önmotiváció tudatosításán, valamint a megfelelő, hatékony tanulási stílus kialakításán és a megfelelő tanulási módszerek, technikák elsajátításán.

Mindehhez szükség van a szülő-diák-pedagógus együttműködésére. A megfelelő szülői segítség elengedhetetlen a megfelelő tanulási környezet és helyes módszerek kialakításában. A VIVEKA szülői tanfolyamain nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindezeket már az iskolakezdéskor megfelelő módon tehessék a szülők. Később, iskolás korban is fontos a szülő jelenléte, főleg, ha ezek az alapok még nem alakultak ki.

Viveka: szanszkrit kifejezés.
Jelentése: helyes megértés, magasabb szintű megkülönböztetés, közvetett tudás vagy intuíció.